lördag, oktober 18, 2008

398. Du får ta den tid du behöver


Du får inte knacka på min dörr

om du inte är beredd att komma in

Du får inte göra om mitt namn

och börja kalla mig för din

Du får inte vandra på min väg

utan att visa mig ditt mål

Inte stjäla av min godhet

för att fylla upp ditt hål


Du får inte riva mina murar

som jag omsorgsfullt har byggt

om du inte skyddar mina drömmar

så att jag kan somna tryggt

Du får inte ha mig som en dröm

när ja vill vara din verklighet

och du får inte säga att du hoppas om du inte tror du vet


Men du får ta den tid du behöver

för att förstå vad det är du vill

Du får be en bön om tiden

du behöver räcker till

Och du få samla dina tankar

så att två själar kan få ro

Så att allting som vi lovade

oss själva kan få gro


Du får inte andas på min panna

och inte få mig falla mer

om du inte sen kan stå för

all den oreda du ger

Och du får inte röra vid mitt hjärta

som om allt var uppenbart

Men jag önskar inget hellre än att du göra allting mot mig snart

Sonja Aldén - Du får inte

Inga kommentarer: